• 16 km + 100 m – direction to St. Petersburg, exit to Dolgoprudny and Khimki
 • 17 km + 130 m – direction to Moscow, exit to Khimki, Dolgoprudny, Moscow Ring Road North, Moscow Ring Road West, Moscow Ring Road Centre
 • 23 km + 800 m – direction to St. Petersburg, exit to airport Sheremetyevo to D-E-F terminals  
 • 23 km + 360 m – direction to Moscow, exit turn towards St. Petersburg, Sheremetyevo airport;
 • 27 km + 530 m – direction to St. Petersburg, exit to airport Sheremetyevo to A-B-C terminals, Sheremetyevskoe roadway, DEP
 • 28 km + 400 m – direction to Moscow, exit to airport Sheremetyevo to A-B-C terminals, Sheremetyevskoe roadway, DEP
 • 35 km + 330 m – direction to St.Petersburg, exit to Zelenograd
 • 36 km + 250 m – direction to Moscow, exit to Zelenograd
 • 47 km + 750 m – direction to St. Petersburg, exit to A-107 Iksha/Kubinka
 • 49 km + 750 m – direction to Moscow, exit to A-107 Kubinka/Iksha
 • 57 km + 170 m – direction to St. Petersburg, exit to M10
 • 58 km + 800 m – direction to Moscow, exit to M10
 • 67 km + 400 m – direction to St. Petersburg, exit to Pyatnitskoe roadway to Solnechnogorsk, Obukhovo
 • 67 km + 650 m – direction to Moscow, exit to Pyatnitskoe roadway to Solnechnogorsk, Obukhovo
 • 90 km + 300 m – direction to St. Petersburg, exit to A-108 to Klin, Reshotkino
 • 90 km + 500 m – direction to Moscow, exit to A-108 to Klin, Reshotkino
 • 96 km + 800 m – direction to St. Petersburg, exit to M10
 • 97 km + 300 m – direction to Moscow, exit to M10
 • 124 km - both directions, exit to M10, Kozlovo settlement (Zavidovo)
 • 147 km - both directions, exit to M10
 • 208 km – both directions, exit to M10
 • 214 km – both directions, exit to Likhoslavl, Tver, Torzhok
 • 258 km – both directions, exit to M10 to Vishniy Volochek, Torzhok, Tver
 • 330 km – both directions, exit to M10 to St, Petersburg, Tver
 • 348 km – both directions, exit to St. Petersburg, Tver
 • 402 km – both directions, exit to Okulovka, Valdai
 • 444 km – both directions, exit to Okulovka, village Krestci
 • 524 km – both directions, exit to Malaya Vishera, village Novoselitci
 • 545 km – both directions, exit to M10 to Velikiy Novgorod, St. Petersburg